Natječaji

U nastavku je pregled dijela postojećih kreditnih linija za poduzetništvo, bepovratnih sredstava i specijalnih kreditnih linija.

5

HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvoj

5

HAMAG-BICRO

5

Poslovne banke

5

Početnici

HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvoj

HBOR investicijski krediti iz NPOO – investicijski, ulaganja u dugotrajnu imovinu

Iznos od 100.000 EUR  do 1.000.000 EUR (za početnike max. 500.000 EUR) mikro, malim i srednjim poduzetnicima: poduzetnicima početnicima, mladim poduzetnicima, ženama poduzetnicama, koji ulažu na posebna područja RH,  koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama.

Kamatna stopa 0,4% (zeleno i digitalno) – 0,8% (ostali), rok otplate do 15 godina uključujući poček (maksimalno do amortizacijskog vijeka investicije, za strojeve do 5 godina), poček do Max 3 g, učešće 15%, obrtna sredstva do 30% iznosa kredita. HBOR može odobriti 100% financiranja sa PDV-om do iznosa kredita od 150.000 EUR.

Krediti za poduzetništvo mladih žena i početnika – investicijski, ulaganja u dugotrajnu imovinu

Mladi poduzetnici do navršenih 40 godina života, poslovni subjekti u kojima žene upravljaju i imaju više od 50% vlasništva i poduzetnici početnici do 3 godine od početka poslovanja su prihvatljivi korisnici.

Iznos kredita se kreće od 30.000 do 300.000 EUR, kamatna stopa je 2% – 4%, naknada 0,5%, rok otplate do 12 g. (maksimalno do amortizacijskog vijeka investicije, za strojeve do 5 godina, višegodišnji nasadi 14 g.), poček do 3 g, učešće 15%, obrtna sredstva do 30% iznosa kredita. HBOR može odobriti 100% financiranja sa PDV-om do iznosa kredita od 100.000 EUR.

Krediti za investicije privatnog sektora

– Investicijski, ulaganja u dugotrajnu imovinu, obrtna sredstva do 30% iznosa kredita

– Korisnici su trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge, ustanove i udruge,

– Minimalni iznos kredita je 50.000  EUR,

– Vlastito učešće 25%, rok korištenja 12 mjeseci,

– Kamatna stopa se kreće od 2% – 4 % fiksna, naknada 0,5%, smanjenje za poslovne subjekte koji su tržišno konkurentni, ulažu u djelatnosti od posebnog interesa i ulažu na posebna područja RH,

– Rok otplate do 14 g. (maksimalno do amortizacijskog vijeka investicije), poček do 3 g.

Krediti EU projekte

Svi prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi projekta (uključujući troškove koje korisnik kredita nije uključio u prijavu na natječaj, a sastavni su dio projekta)

– Korisnici su trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge, ustanove i udruge,

– Minimalni iznos kredita je 50.000  EUR

– Vlastito učešće 25% (do 70% iznosa bespovratnih sredstava), rok korištenja 12 mjeseci.

– Kamatna stopa je 3,05% fiksna, naknada 0,5%,

– rok otplate do 15 g. (maksimalno do amortizacijskog vijeka investicije), poček do 3 g.

Krediti za obrtna sredstva – Korisnici iz privatnog sektora sa namjenom financiranja obrtnih sredstava. Minimalni iznos kredita je 50.000 EUR, kamatna stopa 5%, (Sisačko-moslavačka županija 1,5%) naknada 0,5%, idu preko poslovnih banaka i u određenim slučajevima izravno.

HAMAG-BICRO

ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva – Maksimalni iznos do 25.000 EUR, kamatna stopa je od 0,5% – 1%%, rok otplate od 1 godine do 3 godina uključujući poček, poček do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, nema naknade, nije obavezno učešće, instrumenti osiguranja su u pravilu zadužnice.

Poslovne banke

Poslovne banke odobravaju kreditne zahtjeve na bazi kreditne sposobnosti,  razvojnih planova i potencijalu tržišta prijavitelja. U odnosu na HBOR i HAMAG nedostatak su im u pravilu više kamatne stope, prednosti su manje ograničenja u pogledu iznosa, prihvatljivosti prijavitelja i strukture ulaganja.

Početnici

Poduzetnički starter – program za poduzetnike početnike do 2 godine od početka poslovanja

SAZNAJTE VIŠE

Pošaljite upit

Uz naše usluge izrade poslovnog plana, investicijske studije i studije izvodljivosti, dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt.