Razlika između fiksne i promjenjive kamatne stope

Često mislimo da sami nazivi promjenjiva i fiksna kamatna stopa sami po sebi objašnjavaju razliku. Idemo provjeriti da li je to baš tako kako se čini na pravi pogled i zašto su promjenjive kamatne stope obično povoljnije do fiksnih. Krenut ćemo od osnovnog objašnjenja ta dva pojma i napraviti usporedbu dva kredita, jedan sa fiksnom, a drugi sa promjenjivom kamatnom stopom u dva različita scenarija.

5

Fiksna kamatna stopa

5

Promjenjiva kamatna stopa

5

Zašto je promjeniva uvijek u startu povoljnija od fiksne?

5

Zaključak

Fiksna kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa se ne mijenja za vrijeme trajanja ugovora o kreditu. Obično je nešto viša od promjenjive, ali u sebi ne nosi komponentu rizika promjene kamatnih stopa odnosno kamatnog rizika. Ukratko, kakvu ste kamatu ugovorili na početku kredita, ista ostaje do kraja otplate kredita.

Prednost fiksne kamatne je u slučaju da se tržišne kamatne stope se povećaju, vaša kamatna stopa ostaje ista, nedostatak je u slučaju da ako tržišne kamatne stope padnu, vaša kamatna stopa ostaje ista.

Promjenjiva kamatna stopa

Promjenjiva kamata stopa se sastoji od fiksne marže i neke tržišne kamatne stope, na primjer za kredite u EUR se obično uzima 3-mjesečni EURIBOR, dok za kredite u HRK Nacionalna referentna stopa – NRS.

Primjer: PKS = 3M EURIBOR + M = – 0,40 % + 6 % = 5,60 %

Prednost promjenjive kamatne stope je da je u startu obično uvijek povoljnija od fiksne i da u slučaju da tržišne kamatne stope (EURIBOR, NRS) padnu kamata se smanjuje. Nedostatak je da u slučaju da se tržišne kamatne stope povećaju, i kamatna stop se povećava.

Zašto je promjeniva uvijek u startu povoljnija od fiksne?

Zato što promjenjiva kamatna stopa ima komponentu kamatnog rizika i u slučaju kad ugovorite promjenjivu kamatnu stopu banka taj kamatni rizik prebacuje na vas. Kako funkcionira kamatni rizik pogledajmo u slijedeća 2 scenarija.

Scenario 1

Kredit 50.000 EUR, rok otplate 5 godina, kvartalne rate, direktni obračun kamatne stope.

Fiksna kamatna stopa iznosi 6,00 %, dok Promjenjiva 3M EURIBOR + 6% iznosi – 0,40% + 6% = 5,6 %

Tablica 1 – Iznos ukupne kamate po godinama otplate

U startu izgleda da je promjenjiva kamata povoljnija za 573 EUR kroz razdoblje od 5 godina otplate, no da li je to uvijek tako? Idemo provjeriti u slijedećem scenariju.

Scenario 2

Kredit 50.000 EUR, rok otplate 5 godina, kvartalne rate, direktni obračun kamatne stope.

Fiksna kamatna stopa iznosi 6,00 %, dok 3M EURIBOR u 2020. iznosi -0,40%, dok se na početku 2021. godine poveća na 1,50%. To znači da promjenjiva kamatna stopa u 2020. iznosi -0,40 % + 6 % = 5,60 %, dok za period 2021. – 2025. iznosi 1,50 % + 6 % = 7,50 %

Tablica 2 – Iznos ukupne kamate po godinama otplate

Što se dogodilo u Scenariju 2? Tržišna kamatna stopa 3M EURIBOR je porasla sa – 0,40 % na 1,50 % i tako podigla iznos promjenjive kamatne stope koja je sada povoljnija od fiksne samo u 2020. godini, dok je za ostatak perioda veća i u ovom scenariju je promjenjiva kamata skuplja za 1.220 EUR od fiksne.

Da taj porast 3M EURIBOR-a na 1,50 % nije tako nerealan pokazuje nam Slika 1.

Slika 1 – Kretanje 3M EURIBOR-a u periodu 2000. – 2019.

Zaključak

Cilj ovog bloga nije favorizirati niti fiksnu niti promjenjivu kamatnu stopu, već dati korisnicima kredita informaciju o riziku promjene kamatne stope. Rizik promjene kamatne stope raste sa duljinom razdoblja otplate kredita te ga treba uzeti u obzir kod odluke o vrsti kamate stope posebno za kredite duge ročnosti preko 10 godina. Osvijestimo da ono što je povoljnije u startu ne morati nužno biti povoljnije na kraju priče. Korisnici kredita trebaju biti dobro informirani o svim rizicima kao što su kamatni rizik ili valutni rizik kako bi mogli donijeti odluku koja je najbolja za njih u datom trenutku.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti ovdje.

Autor: Tomislav Bosak
Datum objave: 02.06.2019.
Author: Tomislav Bosak
Post date: 02.06.2019.

BUDITE U TOKU

Novosti iz poslovnog svijeta

Novosti iz poslovnog svijeta obuhvaćuju globalno tržište, inovacije, regulativne promjene, uspjehe i izazove industrija, financijske trendove te strategije poduzeća.

STAY UP TO DATE

Business insights

Business news about the global market, innovations, regulatory changes, industry successes and challenges, financial trends, and corporate strategies.

SAZNAJTE VIŠE

Pošaljite upit

Uz naše usluge izrade poslovnog plana, investicijske studije i studije izvodljivosti, dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt.

FIND OUT MORE

Send us a question

Along with our services of business plan development, investment study, and feasibility study, you also receive a complimentary business consulting service for your company or project.