Razlika između poslovnog plana i investicijske studije

5

Poslovni plan

5

Investicijska studija

5

Studija izvodljivosti

Poslovni plan

Poslovni plan je dokument koji sadrži opis poslovne ideje i mjera koje su potrebne za realizaciju poslovnog poduhvata kako bi se procijenila isplativost investicije. Sadrži procjenu potrebnih ljudskih i materijalnih resursa (troškova) i očekivani prihod iz čega proizlazi analiza isplativosti.

Obično se izrađuje se za potrebe malih i srednjih tvrtki, te fizičkih osoba koje kreću u poslovni poduhvat za manje složene projekte do iznosa investicije do 200.000 EUR po HBOR metodologiji (iznos varira ovisno o zahtjevima financijske institucije) za razliku od investicijske studije koja se izrađuje za projekte veće vrijednosti od 200.000 EUR obično kod postojećih poduzeća.

Poslovni plan treba dati odgovore o isplativosti i održivosti poslovnog poduhvata i u prvom redu služi poduzetnicima za ocjenu investicije te kao sredstvo komunikacije sa privatnim ili javnim investitorima kao što su banke, venture kapitalisti ili potencijalni poslovni partneri.

Sadržaj poslovnog plana obično uključuje podatke o: poduzetniku, cilju projekta, proizvodima/uslugama, tržištu, tehnološko-tehničkim elementima, lokaciji, zaštiti okoline, statička financijska analiza i zaključak.

Investicijska studija

Investicijska studija ili investicijski program je dokument koji se izrađuje za složenije poslovne poduhvate preko iznosa 200.000 EUR sukladno HBOR metodologiji (iznos varira ovisno o financijskoj instituciji).

Najčešće se izrađuje prilikom pokretanja investicijskog ciklusa unutar postojećeg poduzeća radi prikaza ekonomske isplativosti ulaganja, načina realizacije investicije i utjecaja na postojeće poslovanje poduzeća.

Investicijska studija za razliku od poslovnog plana daje detaljniji prikaz investicije i daje dodatne financijske pokazatelje koji daju bolju ocjenu profitabilnosti i opravdanosti projekta.

Sadržaj investicijske studije  uz gore navedeni sadržaj poslovnog plana uključuje dodatno analizu dosadašnjeg poslovanja i potencijala poduzetnika, detaljniju strukturu i dinamiku ulaganja, dinamičku financijsku analizu i analizu osjetljivosti.

Glavna razlika između investicijske studije i poslovnog plana uz gore naveden iznos ulaganja je i detaljnija financijska analiza kod investicijske studije odnosno cjelokupna statička i dinamička analiza te analiza osjetljivosti.

Studija izvodljivosti

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi (eng. cost-benefit analysis) najčešće je obavezan su dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje projekata iz strukturnih fondova EU, posebno kod infrastrukturnih projekata. Studija treba dati odgovor je li projekt, s točke društvenog interesa poželjan za ulaganje. U studijama izvodljivosti se po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se time dolazi do opravdanosti financiranja istog iz javnih sredstava.

Analiza troškova i koristi financijski je instrument kojim se kvantificiraju svi troškovi i gubici s jedne, te svi očekivani prihodi i koristi nekog pothvata. Dakle, u obzir se ne uzima samo financijsko-ekonomska analiza već se gleda širi društveni kontekst: utjecaj na okoliš, socijalna pitanja i sl. Cost-benefit analiza bi trebala biti temelj izračuna opravdanosti svakog javnog projekta kao i osnovni instrument kojim je moguće napraviti kvalitetnu usporedbu više različitih javnih projekata.

Glavna razlika kod studije izvodljivosti je da uključuje i opis utjecaja projekta na širu društvenu zajednicu i da se obično koristi kod projekta u javnom sektoru.

 

Izvori: hr.wikipedia.org/wiki/Poslovni_planwww.hbor.hr/poslovni-plan/www.hbor.hr/investicijska-studija/ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020

Autor: Tomislav Bosak
Datum objave: 02.06.2019.
Author: Tomislav Bosak
Post date: 02.06.2019.

BUDITE U TOKU

Novosti iz poslovnog svijeta

Novosti iz poslovnog svijeta obuhvaćuju globalno tržište, inovacije, regulativne promjene, uspjehe i izazove industrija, financijske trendove te strategije poduzeća.

STAY UP TO DATE

Business insights

Business news about the global market, innovations, regulatory changes, industry successes and challenges, financial trends, and corporate strategies.

SAZNAJTE VIŠE

Pošaljite upit

Uz naše usluge izrade poslovnog plana, investicijske studije i studije izvodljivosti, dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt.

FIND OUT MORE

Send us a question

Along with our services of business plan development, investment study, and feasibility study, you also receive a complimentary business consulting service for your company or project.