Izrada poslovnog plana

Naše usluge izrada poslovnog plana, investicijske studije , studije izvodljivosti i ključ u ruke vam omogućavaju dobivanje željenog financiranja od strane financijskih institucija i uspješnu realizaciju vašeg projekta.

Uz navedene usluge dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt

DO KREDITA BEZ MUKA

Za HBOR/HAMAG kredite

Usluga izrade poslovnog plana za HBOR/HAMAG kredite pruža kvalitetno pripremljen dokument koji zadovoljava specifične zahtjeve ovih institucija i olakšava proces odobravanja kredita. Ovaj poslovni plan analizira financijske projekcije, tržište i održivost poslovanja.

DO KREDITA BEZ MUKA

Za HBOR/HAMAG kredite

Usluga izrade poslovnog plana za HBOR/HAMAG kredite pruža kvalitetno pripremljen dokument koji zadovoljava specifične zahtjeve ovih institucija i olakšava proces odobravanja kredita. Ovaj poslovni plan analizira financijske projekcije, tržište i održivost poslovanja.

S LAKOĆOM DO POTICAJA

Za samozapošljavanje 

Usluga izrade poslovnog plana za samozapošljavanje pruža potencijalnim poduzetnicima kvalitetan plan i smjernice za uspješan početak vlastitog poslovnog poduhvata. Ovaj dokument analizira tržište, konkurenciju, troškove i projekcije prihoda.

SAZNAJTE VIŠE

Pošaljite upit

Uz naše usluge izrade poslovnog plana, investicijske studije i studije izvodljivosti, dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt.