Izrada poslovnog plana za samozapošljavanje 

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dodjeljuju se za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Glavni uvjeti za samozapošljavanje

• Prijavljeni ste na HZZ-u (burzi)
• Odslušali ste on-line radionicu u 2023.
• Nemate u zadnjih 24 mjeseci vlasništvo u niti jednom poslovnom subjektu te ako ste prije imali da su podmirene sve obveze prema poreznoj upravi
• Nemate blokiran privatni račun 

Iznosi potpore za samozapošljavanje

1. Skupina – do 15.000 EUR / Zeleno/digitalno do 20.000 EUR

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 10.000 EUR / Zeleno/digitalno do 15.000 EUR

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

– (J) Informacije i komunikacije

3. Skupina – do 7.000 EUR / Zeleno/digitalno do 10.000 EUR

– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

– (H) Prijevoz i skladištenje

– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

– (P) Obrazovanje – (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Iznimno, podnositelji zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije mogu ostvariti potporu u iznosu do 15.000 EUR bez obzira koju od prihvatljivih djelatnosti registriraju.

SAZNAJTE VIŠE

Pošaljite upit

Uz naše usluge izrade poslovnog plana, investicijske studije i studije izvodljivosti, dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt.