Izrada studije izvodljivosti

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi (eng. cost-benefit analysis) najčešće je obavezan su dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje projekata iz strukturnih fondova EU, posebno kod infrastrukturnih projekata. Studija treba dati odgovor je li projekt, s točke društvenog interesa poželjan za ulaganje. U studijama izvodljivosti se po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se time dolazi do opravdanosti financiranja istog iz javnih sredstava.

Analiza troškova i koristi financijski je instrument kojim se kvantificiraju svi troškovi i gubici s jedne, te svi očekivani prihodi i koristi nekog pothvata. Dakle, u obzir se ne uzima samo financijsko-ekonomska analiza već se gleda širi društveni kontekst: utjecaj na okoliš, socijalna pitanja i sl. Cost-benefit analiza bi trebala biti temelj izračuna opravdanosti svakog javnog projekta kao i osnovni instrument kojim je moguće napraviti kvalitetnu usporedbu više različitih javnih projekata.

Uz studiju izvodljivosti dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt.

Izrada studija izvodljivosti za mala, srednja i velika poduzeća

Mala, srednja i velika poduzeća moraju izraditi studiju izvodljivosti kao preduvjet za financiranje kroz EU fondove kod Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva turizma.

Izrada studija izvodljivosti za Jedinice lokalne i regionalne samouprave

Općine, gradovi i županije ili tvrtke u njihovom vlasništvu moraju izraditi investicijsku studiju pri financiranju razvojnih projekata iz bespovratnih EU sredstava.

SAZNAJTE VIŠE

Pošaljite upit

Uz naše usluge izrade poslovnog plana, investicijske studije i studije izvodljivosti, dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt.