Izrada studije izvodljivosti

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi (eng. cost-benefit analysis) najčešće je obavezan su dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje projekata iz strukturnih fondova EU, posebno kod infrastrukturnih projekata. Studija treba dati odgovor je li projekt, s točke društvenog interesa poželjan za ulaganje. U studijama izvodljivosti se po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se time dolazi do opravdanosti financiranja istog iz javnih sredstava.

Analiza troškova i koristi financijski je instrument kojim se kvantificiraju svi troškovi i gubici s jedne, te svi očekivani prihodi i koristi nekog pothvata. Dakle, u obzir se ne uzima samo financijsko-ekonomska analiza već se gleda širi društveni kontekst: utjecaj na okoliš, socijalna pitanja i sl. Cost-benefit analiza bi trebala biti temelj izračuna opravdanosti svakog javnog projekta kao i osnovni instrument kojim je moguće napraviti kvalitetnu usporedbu više različitih javnih projekata.

Uz studiju izvodljivosti dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt.

kontaktirajte nas
  • Izrada studija izvodljivosti za mala i srednja poduzeća

    Mala i srednja poduzeća moraju izraditi studiju izvodljivosti kao preduvjet za financiranje kroz EU fondove kod Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Ministarstva poljoprivrede, ili Ministarstva turizma.
  • Izrada studija izvodljivosti za Jedinice lokalne i regionalne samouprave

    Općine, gradovi i županije ili tvrtke u njihovom vlasništvu moraju izraditi investicijsku studiju pri financiranju razvojnih projekata iz bespovratnih EU sredstava.

Obratite nam se za konzultacije

Kako bi vam mogli dati najbolje rješenje za vaše financiranje

Pošaljite upit

Primjer studije izvodljivosti – preporučeni sadržaj po metodologiji Europske komisije

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.