Vrste kredita za poduzetnike u 2019. godini

Poduzetnici često nemaju dovoljno informacija o vrstama financiranja u Hrvatskoj i većinom znaju za financiranje preko poslovnih banaka što nije uvijek najpovoljnija i najbolja opcija financiranja za njih. Ovaj pregled sam napravio da bi dao relevantne informacije poduzetnicima o financiranju kako bi odabrali najpovoljniju opciju.

U 2019. postoje razne vrste dostupnog financiranja za poduzetnike pa krenimo redom od jeftinijih i manje složenih prema skupljim i složenijim. U tablici ispod je kratki sažetak najvažnijih karakteristika kreditiranja po pojedinoj instituciji.

5

Pregled karakteristika kreditiranja

5

HAMAG–BICRO zajmovi

5

HBOR krediti

5

Poslovne banke

5

Sažetak

Pregled karakteristika kreditiranja

U nastavku su detaljnije objašnjeni uvjeti i karakteristike financiranja za svaku instituciju.

HAMAG–BIRCRO zajmovi

ESIF Zajmovi za poduzetnike

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) odobrava nekoliko vrsta manjih zajmova (za razliku od kredita koji mogu davati samo banke, zajam može dati bilo koja fizička ili pravna osoba). 

HAMAG ESIF zajmovi za poduzetnike su idealni za početnike i poduzeća sa malom financijskom snagom jer ne traže učešće, od instrumenata osiguranja traže u pravilu samo zadužnice poduzeća, dozvoljavaju nabavu rabljene opreme, nemaju naknade i imaju niske kamatne stope. HAMAG dozvoljava prijavu fizičke osobe uz uvjet da se po odobrenju zajma registrira poslovni subjekt. Uz statusnu i financijsku dokumentaciju potrebno je dostaviti poslovni plan, ponude i pisma namjere. Postupak odobrenja traje od 1 do 3 mjeseca. Krediti su u Kn, s tim da u trenutku odobrenja s smiju prelaziti granicu u EUR.

Program ESIF Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva 1.000 – 25.000 EUR i program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Program ESIF Malih (investicijskih) zajmova 25.000 – 50.000 EUR namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Djelatnosti koje se ne mogu financirati iz ovog programa su: benzinske postaje, taxi, rent-a car, cestovni prijevoz tereta, trgovina, agencije za oglašavanje i PR, poljoprivreda i ribarstvo.

ESIF Investicijski zajmovi

Investicijski zajmovi su usmjereni  na kupnju osnovnih sredstava (materijalna i nematerijalna imovina: zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, patenti, licence, koncesije, franšize) uz mogućnost financiranja obrtnih sredstava do 30% vrijednosti zajma. Kamatna stopa se kreće od 0,5% do 1,5% fiksna ovisno o indeksu razvijenosti, naknade nema, rok otplate je 5 do 10 godina, poček do 1 godine. ESIF Investicijski zajmovi se ne mogu koristiti za aktivnosti financiranja PDV-a, refinanciranja, izgradnje ili kupnje nekretnina za prodaju ili iznajmljivanje osim za turizam, kupnje vlasničkih udjela, kupnje od povezanih osoba i osobnih vozila. 

ESIF Zajmovi za obrtna sredstva

ESIF Zajmovi za obrtna sredstva se mogu koristiti za pripremu proizvodnje, sirovine i materijale, ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih, novo zapošljavanje, zakup poslovnog prostora, režijske troškove  i opće troškove. Kamatna stopa se kreće od 1,5% do 3,5% fiksna ovisno o indeksu razvijenosti, naknade nema, rok otplate je 1 do 3 godine, poček do 6 mjeseci. ESIF Zajmovi za obrtna sredstva se ne mogu koristiti za aktivnosti financiranja PDV-a, refinanciranja postojećih obveza, podmirenja obveza prema državi i financijskim institucijama, pribavljanje vrijednosnih papira,  davanje zajmova i posredovanje u trgovini s inozemstvom.

Zajmovi za ruralni razvoj

Mikro 1.000 – 25.000 EUR i mali  25.000 – 50.000 EUR zajmovi za ruralni razvoj su namijenjeni za mikro i male subjekte malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. To su investicijski zajmovi su usmjereni  na kupnju osnovnih sredstava (materijalna i nematerijalna imovina) u svrhu modernizacije tehnologije i organizacije, zbrinjavanja stajskog gnojiva, korištenja obnovljivih izvora energije, povećanja dodane vrijednosti proizvoda, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, modernizacije u dobivanju drva, šumsko-uzgojnim radovima i predindustrijskoj preradi drva. Uz statusnu i financijsku dokumentaciju potrebno je dostaviti poslovni plan, ponude i pisma namjere. Postupak odobrenja traje od 1 do 3 mjeseca.

Kamatna stopa se kreće od 0,5% do 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti (0,1% za mljekarstvo), naknade nema, rok otplate je 5 do 10 godina, poček do 1 godine. Zajmovi za ruralni razvoj se ne mogu koristiti za restrukturiranje postojećih vinograda, primarnu pčelarsku proizvodnju, kupovinu zemljišta veći od 10% ukupne investicije, financiranje PDV-a (ako je povrativ), refinanciranje, izgradnju ili kupnju nekretnina za prodaju ili iznajmljivanje osim za turizam, kupnju vlasničkih udjela, kupnju od povezanih osoba i osobnih vozila

HBOR krediti

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) ima širok spektar kredita za privatni i javni sektor. Za privatni sektor većinom nema ograničenja veličine poduzeća kao kod HAMAG-a, donja granica iznosa za kredite je obično 200 tisuća kuna, gornje granice iznosa u većini programa nema, kamatna stopa se kreće od 1,5% do 4%, naknada iznosi 0,5%, traži se vlastito učešće od 15% i u pravilu se traže veći broj instrumenata osiguranja kao što su mjenice, zadužnice, garancije, hipoteke i jamstva HAMAG-a. Programi idu direktno preko HBOR-a i posredno preko poslovnih banaka te su po cijeni i složenosti između HAMAG-a i poslovnih banaka. Zbog tih karakteristika su HBOR krediti su namijenjeni za poduzeća sa većom financijskom snagom. Uz statusnu i financijsku dokumentaciju potrebno za investicije do 700.000 Kn je dostaviti poslovni plan, ponude i pisma namjere.

Za investicije veće od 700.000 Kn je dostaviti investicijsku studiju (link na: https://poslovniplan.hr/usluge/izrada-investicijske-studije/). Postupak odobrenja traje od 1 do 3 mjeseca. Krediti su u Kn i s valutnom klauzulom EUR. U investicijskim kreditima je moguće imati i obrtna sredstva do 30% od iznosa kredita. HBOR krediti imaju također ograničenja za određene djelatnosti i namjene kredita.

Privatni sektor

Krediti za poduzetništvo mladih žena i početnika

Mladi poduzetnici do navršenih 40 godina života, poslovni subjekti u kojima žene upravljaju i imaju više od 50% vlasništva i poduzetnici početnici do 2 godine od početka poslovanja su prihvatljivi korisnici. Iznos kredita se kreće od 200.000 do 2.000.000 Kn, kamatna stopa je 2%, naknada 0,5%, rok otplate do 12 g., poček do 3 g.

Krediti za investicije privatnog sektora

Korisnici su trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Minimalni iznos kredita je 200.000 Kn, kamatna stopa se kreće od 1,5% – 3 % fiksna, naknada 0,5%, rok otplate do 14 g., poček do 3 g. Kamatna stopa je manja za poslovne subjekte koji su tržišno konkurentni, ulažu u djelatnosti od posebnog interesa i ulažu na posebna područja RH. Kredit je Kn uz valutnu klauzulu EUR.

ESIF krediti za rast i razvoj

Namijenjeni su z male i srednje poduzetnike, iznos kredita se kreće od 100.000 do 3.000.000 EUR, idu isključivo preko poslovnih banaka, rok otplate do 12 g., poček do 2 g.

Privatni i javni sektor

Krediti EU projekte

Korisnici iz privatnog i javnog sektora sa namjenom sufinanciranja za EU projekte. Minimalni iznos kredita je 200.000 Kn, kamatna stopa se kreće od 1,7% – 1,9 %, naknada 0,5%, rok otplate do 15 g., poček do 3 g.

Krediti za obrtna sredstva

Korisnici iz privatnog i javnog sektora sa namjenom financiranja obrtnih sredstava. Minimalni iznos kredita je 100.000 Kn, naknada 0,5%, kratkoročni: kamatna stopa 2 %, rok otplate do 1 g.; dugoročni:  kamatna stopa 3,5 %, rok otplate do 6 g poček do 2 g.

Krediti za restrukturiranje

Korisnici iz privatnog i javnog sektora sa namjenom financijskog restrukturiranja odnosno financiranja postojećih obveza. Minimalni iznos kredita je 100.000 Kn, kamatna stopa 4 %, naknada 0,5%, rok otplate do 10 g., poček do 2 g.

Javni sektor

Krediti za investicije javnog sektora

Korisnici kredita su Poslovni subjekti javnog sektora – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave: općine, gradovi i županije (JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske. Minimalni iznos kredita je 300.000 Kn, kamatna stopa 1,75 – 2 %, naknada 0,5%, rok otplate do 15 g., poček do 5 g.

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora

Korisnici iz javnog sektora koji su dobili Odluku o financiranju koju im je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, iznos se kreće od 100.000 do 60.000.000 Kn, kamatna stopa 0,1%  – 0,5 %, rok otplate do 14 g., poček do 1 g. 

ESIF Krediti za javnu rasvjetu

Korisnici su jedinice lokalne samouprave: općine i gradovi, iznos kredita se kreće od 500.000 do 15.000.000 Kn, kamatna stopa 0,1% – 0,5 %, rok otplate do 10 g., poček do 6 mjeseci.

Poslovne banke

Kod poslovnih banaka je najvažnije utvrđivanje kreditne sposobnosti dužnika odnosno prikaz dosadašnjeg poslovanje u vidu minimalno 2 godišnje izvješća poduzetnika. Taj pristup automatski ograničava poduzetnike početnike jer oni to ne mogu ispuniti, iznimka je Erste banka. Klijenti koji imaju najviši kreditni rejting plaćaju najmanju kamatnu stopu i naknadu. Poslovne banke u pravilu imaju najvišu naknadu i kamatnu stopu (koja je najčešće promjenjiva) i traže najvišu razinu instrumenata osiguranja kredita te imaju podjelu poduzetnika na male, srednje i velike. Instrumenti osiguranja koji se traže obično su depoziti, mjenice, zadužnice, garancije, hipoteke i jamstva HAMAG-a za klijente koji nemaju dovoljno instrumenata osiguranja.

Obratite pažnju na činjenicu da, za razliku od fiksne kamatne stope, promjenjiva se mijenja svaka 3 ili 6 mjeseci odnosno raste ili pada sa rastom ili padom pokazatelja za koji je vezana npr. EURIBOR, ZIBOR i sl. Pozitivna ocjena zahtjeva za financiranje ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta, strategiji poslovanja banke i izloženosti banke prema industrijskim sektorima. Kod poslovnih banaka nema ograničenja po djelatnostima i aktivnostima za kreditiranje. Osnovna podjela kredita je na investicijske i za obrtna sredstva.

Investicijski krediti

Kod Investicijskih kredita je naglasak na ulaganja u dugoročnu materijalnu imovinu pri modernizaciji i/ili proširenju poslovanja kao što su: proizvodna postrojenja, poslovni i skladišni prostori, građevinska zemljišta, vozni park, plovila, oprema i alati i ostala osnovna sredstva. Kamatna stopa se kreće od 5% – 7 %, naknada 0,5% – 1,5%, rok otplate i poček se ugovaraju. Za investicijske projekte banke mogu tražiti poslovni plan, ili investicijsku studiju ovisno o iznosu i vrsti projekta.

Krediti za obrtna sredstva

Krediti za obrtna sredstva se odobravaju u pravilu na rok do 1 godine ili revolving koji se ponovo odobrava svake godine. Krediti se mogu koristiti plaćanje kratkoročnih obveza u vidu kredita, revolving kredita i okvirnog kredita po tekućem računu. Kamatna stopa se kreće od 7% – 11 %, naknada 0,5% – 1,5%, rok otplate je u pravilu do 1 godine.

Sažetak

HAMAG-BICRO zajmovi su do 50.000 EUR, nemaju naknadu, kamatna stopa je najniža, imaju nisku razinu instrumenata osiguranja te imaju ograničenja u pogledu djelatnosti i aktivnosti koje financiraju. HBOR krediti kreću od 200.000 Kn, naknada im je 0,5%, kamatna stopa između HAMAG-a i poslovnih banaka, imaju srednju razinu instrumenata osiguranja te imaju ograničenja u pogledu djelatnosti i namjena koje financiraju.

Poslovne banke imaju najvišu naknadu i kamatnu stopu, traže visoku razinu instrumenata osiguranja, ali nemaju ograničenja u pogledu djelatnosti i aktivnosti. Nadam se da sam vam malo razjasnio prednosti i nedostatke svake institucije kako vam olakšao vašu odluku o tipu financiranja koji je najbolji za vas.

Za sve dodatne upite, savjete i preporuke možete mi se obratiti na tomislav@poslovniplan.hr ili na https://poslovniplan.hr/kontakt/ .

Do slijedećeg čitanja želim vam da ste uspješni u poslovnim i privatnim ciljevima.

Autor: Tomislav Bosak
Datum objave: 02.06.2019.
Author: Tomislav Bosak
Post date: 02.06.2019.

BUDITE U TOKU

Novosti iz poslovnog svijeta

Novosti iz poslovnog svijeta obuhvaćuju globalno tržište, inovacije, regulativne promjene, uspjehe i izazove industrija, financijske trendove te strategije poduzeća.

STAY UP TO DATE

Business insights

Business news about the global market, innovations, regulatory changes, industry successes and challenges, financial trends, and corporate strategies.

SAZNAJTE VIŠE

Pošaljite upit

Uz naše usluge izrade poslovnog plana, investicijske studije i studije izvodljivosti, dobijete i besplatnu uslugu poslovnog savjetovanja za vaše poduzeće/projekt.

FIND OUT MORE

Send us a question

Along with our services of business plan development, investment study, and feasibility study, you also receive a complimentary business consulting service for your company or project.